Vedúca pieskoviska (body s dlhým rukávom)

9.90 

Vedúca má právo kontrolovať obuv, dodržiavanie pokynov pre prevádzku a následne stav hracej plochy a celého areálu. Robí záznamy o vykonaných obhliadkach, každej údržbe, nevhodnom využívaní, prípadnom poškodení a vyvodí hneď dôsledky.

SKU: N/A Categories: , , , Tags: , ,