Mgr.art.Martina Rötlingova

Jej hlavným záujmom v maliarskej tvorbe sa stala figúra-človek- portrét. V maľbách sa často objavujú autoportréty či územie ženstva. Najvýraznejší progres vidím v zdokonalení jej technickej maliarskej zručnosti. Od sviežej expresívnej polohy sa dopracovala k bodu, kedy sa už nejaký čas začína zaoberať hyperrealistickým prevedením.

Autorka v tvorbe zaujala dve primárne polohy, a to ,,blur,, rozmazanej reality a potom práca s ,,pokrčením“ reprodukcií. Blurred ,,rozmazané“ postavy sú tými, ktoré sa do krásnej polohy /ktorých cieľom je ideál krásy a do tej polohy sa snažia dostať. Pričom vzorom sú im (Ako) reklamy z časopisov.

Rötlingová hovorí, že ,,kanón krásy samozrejme nie je najväčší problém s akým sa stretávame. Ale predsa len, sú to témy, ktoré viac či menej ovplyvňujú väčšinu žien.“ Jej záujmom je sledovanie rutinných prozaických činností súčasných žien ako napr. ranné obrady pred zrkadlom až po dnešný fenomén ,,selfies“.

Niekoľko malieb od Martiny Rötlingovej môžete vidieť na kolektívnej výstave Young art show v Piešťanoch od októbra 2016.

profilovka